Infographics gepersonaliseerd leren 
Schoolinfo

Infographic voor Schoolinfo in opdracht van VO-Raad: welke stap wil je zetten richting gepersonaliseerd onderwijs? Hoe hangen visie, deskundigheid, ict-inzet en content met elkaar samen? Wat betekent dat voor docenten, leerlingen en de school? Het leerlab LOOT – Veranderde rol van de docent en leerling ontwikkelde een infographic waarmee de samenhang in kaart is gebracht.

Toepassing van de infographic
De infographic is een instrument om het gesprek te voeren met je collega’ en leerlingen over gepersonaliseerd leren; individueel of in teamverband. Bepaal samen waar je je nu bevindt met behulp van de infographic en waar je wilt zijn: welke positie neem je in ten opzichte van de vier concepten? En waar wil je naartoe? Welke stappen zijn er eerst nodig? Zit dat in visie-ontwikkelen? Of in het professionaliseren door de medewerker door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen? En wat is er voor nodig om het onderwijsconcept qua ict-middelen en content waar te kunnen maken? 

Smart loops voor het coachingsgesprek
Het leerlab Veranderende rol van de docent en leerling maakte vaardighedenrubrics voor leerlingen, docenten en begeleiders om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Om het coachingsgesprek met leerlingen hierover aan te gaan gebruiken ze een infographic. Tijdens het gesprek doorloop je de hele cirkel. De leerling kiest zelf een vaardigheid uit die hij of zij wil ontwikkelen. Ook de weg er naartoe wordt door de leerling zelf bedacht. Dat is heel belangrijk, het moet uit de leerling zelf komen. Natuurlijk stuur je af en toe bij. Leerlingen zijn heel enthousiast over het werken met de rubrics. Ze kunnen heel concreet aan de slag met het verbeteren van hun vaardigheden.”

Credits

Opdrachtgever

Schoolinfo

Meer weten
over dit project?

Bel of mail:
Marius Regterschot

06 205 43 288
marius@capaz.nu

Deel dit project