Ontwikkeling van een visiepublicatie
Habion – Een tweede jeugd

Habion is specialist in ouderenhuisvesting. Eigenaar en beheerder van diverse woonvormen voor senioren in ruim 80 plaatsen in Nederland. De afgelopen vijf jaar heeft Habion verschillende experimenten uitgevoerd om te kijken op welke wijze ouderenhuisvesting er in de toekomst uit moet zien. In de publicatie die wij voor Habion hebben ontwikkeld is deze toekomstvisie vastgelegd. Naast de gedrukte versie is er ook een digitale e-publicatie ontwikkeld.

De aanpak van Habion is als leidraad genomen voor de opzet van de publicatie. Kenmerkend voor deze aanpak zijn de brainstorm sessies die Habion houd met alle stakeholders. Inzichten uit deze sessies worden geïnventariseerd op de kenmerkende gekleurde vellen.

De publicatie bevat een reeks interviews met betrokkenen, een chronologisch overzicht van alle belangrijke momenten, de ‘lessons learned’ en de visie van Habion voor de toekomst.

Fotografie

Om een beeld te geven van het effect van de nieuwe aanpak zijn er een aantal mini-documentaires gemaakt van bewoners. Elke bewoner heeft zijn eigen verhaal en dit is op een eerlijke wijze in beeld gebracht. De fotografie is verzorgd door Miranda Koopman (CAPAZ).

Voor een publicatie over Bejaardenhuis een tweede Jeugd heb ik zeer prettig en constructief samengewerkt met CAPAZ. CAPAZ is creatief waar het kan en streng, bijvoorbeeld op deadlines, waar het moet. Kortom, deze eerste kennismaking leverde mooi op tijd een bijzonder boekje op van een prachtig project, dat inmiddels, mede dankzij dit fraaie product, door velen is omarmd.

Joost Maas – Communicatie Habion

E-publicatie

Om een nog groter bereik te bewerkstelligen is er naast de gedrukte publicatie ook een e-publicatie ontwikkeld. De publicatie hebben toegankelijk gemaakt op zowel smartphone, tablet en computer en verrijkt met video’s.

Credits

Opdrachtgever

Habion

Drukwerk

Zwaan Printmedia

Meer weten
over dit project?

Bel of mail:
Marius Regterschot

06 205 432 88
marius@capaz.nu

Deel dit project