Raken en binden met een personeelsmagazine
AVR Inside

Onlangs hebben we het personeelsmagazine ‘Inside’ van AVR van een nieuw ontwerp voorzien. Op basis van de resultaten van een uitgebreid lezersonderzoek is het format van het magazine aangescherpt en hebben we de vormgeving geactualiseerd. In deze update gaan we verder in op de waarde van papieren magazines.

Met de Inside wil AVR de binding tussen de medewerkers en de organisatie versterken. Tevens heeft het blad als doelstelling de communicatie op gang te brengen door medewerkers van alle lagen zichtbaar en hoorbaar te maken. Inside is de blik naar binnen en is hiermee een middel voor de organisatie om naar zichzelf te kijken. Communicatie werkt van binnen naar buiten.

Lees meer over magazines…

Credits

Opdrachtgever

AVR.

Fotografie

Miranda Koopman

Drukwerk

Zwaan Printmedia

Meer weten
over magazines?

Bel of mail:
Marius Regterschot

06 205 43 288
marius@capaz.nu

Deel dit project